Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (45-та недела, до 11.11.2018)
Во текот на 45-та недела од 2018 година (од 05.11.2018 – 11.11.2017), во Република Македонија пријавени се 84 (I=4,1/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слуични на грип, што е зголемување за 75,0% во споредба со минатата недела.

Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 78,7% споредено со 45-та недела од минатата сезона (n=47), а во однос на бројот за 45-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои зголемување од 2,7%.

Пријавениот број на случаи е под бројот кој ја означува неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (n=726). Активноста на вирусот на грип е под сезонското ниво, односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и претходната, во 45-та недела најголем број заболени (n=57; 67,9%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, додека највисока инциденца од 10,3/100.000 жители е регистрирана кај најмалите, децата од 0-4 години.

Оваа недела пријавени се заболени лица од 12 извештајни единици, од кои во две извештајни единици бројот на пријавени заболени лица е над 10. Најголем број заболени се пријавени од Куманово (n=26) и Тетово (n=24)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!