Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2016/2017 (19 недела, до 14.05.2017)
Во текот на 19-та недела од 2017 година, во Република Македонија пријавено е 21  новозаболено лице од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 1,0 на 100.000, што претставува зголемување од 16,7% во споредба со минатата недела кога беа пријавени 18 случаи.

Вкупниот број на пријавени случаи оваа недела одговара на многу ниско ниво на интензитет според моделот за одредување на интензитет на активноста на грип.

Графикон 1. Нивоа на интензитет и неделна дистрибуција на заболените од грип/заболувања слични на грип според очекувана епидемиска крива 2010-2016, сезона 2015/2016 и сезона 2016/2017

Оваа недела, пријавени се случаи на заболување на подрачјето на 5 ЦЈЗ/ПЕ. Во сите ЦЈЗ/ПЕ кои пријавија заболени во текот на оваа недела, се регистрираат поединечни случаи.

Најголем број на заболени е регистриран во ЦЈЗ Тетово (7). Највисока инциденца од 21,6/100.000 е пријавена од подрачјето на ПЕ Дебар, што сепак одговaра на многу ниска (вон-сезонско) активност на инфлуенца вирусот исто како и во другите ЦЈЗ/ПЕ каде се регистрирани случаи. Во 26 ЦЈЗ/ПЕ не е регистриран случај на заболување од грип/заболување слично на грип…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!