Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 03.05.017) 
Во текот на деветтата недела од 2017 година, во Република Македонија пријавени се 151 новозаболени лица од грип/заболувања слични на грип со инциденца од 7,3 на 100.000, што претставува намалување од  33,5% во споредба со минатата недела кога беа пријавени 227 случаи.

Вкупниот број на пријавени случаи оваа недела одговара на многу ниско ниво на интензитет според моделот за одредување на интензитет на активноста на грип.

Оваа недела, најголем број заболени (n=54) е регистриран на територијата на ЦЈЗ Охрид, следат ЦЈЗ Струмица (n=16), ЦЈЗ Прилеп и ПЕ Гостивар со 14 пријавени случаи. Во останатите ЦЈЗ/ПЕ се регистрираат поединечни случаи.

Највисока инциденца од 96,2/100.000 е пријавена од подрачјето на ЦЈЗ Охрид, што одговaра на ниска активност на инфлуенца вирусот. Ниска активност на инфлуенца вирусот се регистрира и во ПЕ Кратово (I=41,8/100.000), додека според инциденцата на 100.000 жители, многу ниска (вон-сезонско) активност се регистрира на територија на 13 ЦЈЗ/ПЕ. Во 16 ЦЈЗ/ПЕ не е регистриран случај…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!