Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 20.03.2016)
Во текот на 11-та недела од 2016 година (14.03 – 20.03.2016), во Република Македонија од 25 извештајни единици пријавени се 1.553 случаи на грип/заболувања слични на грип, со инциденца од 75,1 на 100.000 жители, што претставува намалување за 11,7% во однос на минатата недела. Бројот на пријавени лица оваа недела е помал за 50,6% споредено со 11-та недела од минатата сезона, а во однос на број типичната сезонска крива за последните 5 сезони исто така постои намалување од 5,2%.

Горенаведените податоци говорат во прилог на намалување на сезонската активност на грип по достигнатиот пик во текот на седмата недела, а пријавениот број на случаи оваа недела  е под очекуваниот број на случаи и под максималната неделна граница (2.979)...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!