kako-se-odnesuvaat-horoskopskite-znaci-vo-epidemija_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 20.980 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 6,4% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 7.355 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со незначително зголемување во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=3.305; 44,9%), со неделна инциденца – 535,1/100.000.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=1646, 22,4%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 30-39 год (n=1496; 20,3%), 40-49 (n=1435; 19,5%), 50-59 (n=1410; 19,2%) и 20-29 (n=961; 13,1%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=120; 1,6%) и 10-19 години (n=287; 3,9%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 3.731 (50,7%) лица од машки и 3.624 (49,3%) од женски пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 3.524 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се 172 смртни случаи од 23 града, зголемување од 35,4% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 135 лица биле над 60 години, 26 лица на возраст од 50-59 години, 9 смртни случаи се пријавени од возрасната група 40-49 години и два случаи во возрасната група од 30-39 години. Од смртните случаи, епидемиолошки се истражени 155 или 90,1%.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 15.11.2020, пријавени се вкупно 47.636 случаи на COVID-19 (I=2.302,2/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Тетово, Куманово, Штип и Прилеп, додека највисок морталитет се регистрира во Струга и Прилеп. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи, највисок леталитет се регистрира во Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2016/2017
за 2ра недела

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 15.11.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 53 766 728
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1 308 975

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 22 960 102 (1 450 998 во последни 7 дена, 41% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 675 735 (19 106 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 15 047 248 (1 840 086 во последни 7 дена, 10% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 341 488 (341 488 во последни 7 дена, 18% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 10 015 731 (29 043 во последни 7 дена, 4% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 153 860 (4 534 во последни 7 дена, 12% помалку во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 3 545 801 (238 390 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 90 052 (5 747 во последни 7 дена, 1% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1 398 935 (40 990 во последни 7 дена, 41% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 31 450 (834 во последни 7 дена, <1% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 798 170 (32 973 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 16 377 (435 во последни 7 дена, 15% повеќе во споредба со претходна недела)

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!