Споделете со пријателите!

Воспоставени темелите на Мрежата на Југоисточна Европа за безбедност и контрола на квалитетот на храната
Во Загреб на 30 март 2016 година се воспоставени темелите на Мрежата на Југоисточна Европа  за  безбедност и контрола на квалитетот на храната – South East European Network for food safety and quality Control – SEEN-FSQC, асоцијација формирана на иницијатива на Наставниот Завод за јавно здравје „Д-р Андрија Штанпар“ од Загреб. Инстититот за јавно здравје на РМ е еден од основачите на Мрежата, претставуван преку директорот ас. д-р Шабан Мемети и доц. д-р Гордана Ристовска, кои присуствуваа на основачкото собрание.

Целта на мрежата е да го заштитува и унапредува здравјето на граѓаните, но и да ја подобри економијата на регионот преку стандардизација на контрола на безбедноста  и квалитетот на храната, преку зајакнат процесот на контрола, надзор, тестирање и воопшто управување со квалитетот на храната...

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!