6-nacini-za-razvivanje-na-emocionalnata-inteligencija-eq_image
Споделете со пријателите!

Најголеми успеси се постигнуваат доколку знаете како да се справите со луѓето на емоционално ниво
Повеќето лидери биле учени да ги игнорираат своите емоции, но тие се дел од човекот и тие не може да бидат игнорирани. Истражувањата за емоционалната интелигенција, потврдуваат дека најголеми успеси се постигнуваат  кога знаете како да се справите со луѓето на емоционално рамниште. 

„Персоналните и интерперсоналните вештини имаат многу поголема улога во секојдневието, отколку IQ“

Психологот Дениел Гоулман – Daniel Goleman, разгледувајќи ги истражувањата за емоционалната интелигенција (Emotional inteligence – EQ) заклучи дека персоналните и интерперсоналните вештини кај луѓето имаат многу поголема улога во секојдневниот социјален живот, отколку коефициентот на интелигенција – IQ. Тој исто така тврди дека само 25 проценти од успехот на личноста во општеството може да му се препише на висината на IQ факторот. 

Истражувачите на емоционалната интелигенција тврдат дека вештините за добри меѓучовечки односи се круцијални. Фокусирајте се на „нас“, наместо на „јас“, бидејќи вие не сте секогаш во центарот на вниманието. Еве шест вежби за подобрување на вашите комуникациски вештини:

1. Користете повеќе лични форми на комуникација

Неуспешните луѓе се кријат зад дигиталната комуникација избегнувајќи директен контакт. Проблемите секогаш е најлесно и најбрзо да се решат лице в лице.

2. Заинтересирајте се за туѓите искуства

Бидете заинтересирани за другите луѓе. Д-р Алан Цимерман – Alan Zimmerman, автор на многу трудови и говорник, вели дека речиси сè што успевате да постигнете е резултат на релациите со луѓето што ги формирате.

3. Зголемете го вниманието

6-nacini-za-razvivanje-na-emocionalnata-inteligencija-eq_image2Кога треба да разговарате со некого, исклучете го ѕвонењето на вашиот телефон. Посветување внимание на мобилниот телефон или на компјутерот, наместо на личноста пред вас, претставува крајна навреда и е знак на целосно непочитување. Запомнете дека директниот контакт очи в очи, е клуч кон многу затворени врати.

Прочитајте:  Како се развива бебето во деветтиот и десеттиот месец

4. Бидете добри слушатели

Кога вие зборувате сакате да ве сослушаат со внимание и да не ве прекинуваат. Според тоа, истото го сакаат и другите луѓе кога комуницираат со вас. Исто така, доколку постојано зборувате за себе, вие градите ѕид околу вас. 

5. Зголемете ја емпатијата

Успешните луѓе се свесни за тоа дека другите околу нив гледаат на животот и нештата поинаку од нив самите. Ова не значи дека треба да се соживувате и емоционално да патите со другите, туку едноставно да бидете свесни за нивните емоции и за нивното гледиште на светот. Да сочувствувате со нивните потешкотии и проблеми, одговорности, потреби и слично. 

[interaction id=”56b09ac48b03d1a947f6cdea”]

6. Доделувајте повеќе признанија

Секој сака да добива признанија, комплементи и пофални зборови. Таквите зборови не само што лесно се изговараат, туку секогаш имате што да пофалите кај секого.


Споделете со пријателите!