prvi-simptomi-na-osteoporoza
Споделете со пријателите!

Првите симптоми најчесто се јавуваат како скршеници на колкот и прешлените од ‘рбетниот столб. Најчести се скршениците на лумбалните и долните торакални прешлени
Остеопорозата претставува метаболичка болест на коските чија главна карактеристика е намалена количина на коскено ткиво во нормално минерализиран коскен матрикс. Бројот на заболени од остеопороза во светски рамки е во постојан пораст, па затоа и превенцијата е од големо значење.

Некои фактори на ризик се поврзани со развојот на остеопороза и голем број од пациентите со остеопороза имаат истовремено по неколку фактори на ризик. Кај некои од тие фактори можеме да делуваме и на тој начин да го спречиме ова заболување, а кај некои од нив не. Најчести ризик-фактори се:

  • Фактори на ризик за настанување на остеопорза во текот и по менопаузата (расна припадност, позитивна фамилијарна анамнеза, мал раст, ниска телесна тежина, рана менопауза и други);
  • Фактори на исхрана (намалено внесување на калциум и витамин Д, прекумерно внесување на сол и фосфати, консумирање на поголеми количини кофеин и други);
  • Фактори на ризик кои се поврзани со начинот на живот (физичка неактивност, пушење, алкохол, примена на одредени лекови).

Остеопорозата е болест во која доаѓа до губење на коскената маса и без никакви симптоми. Луѓето за болеста најчесто дознаваат кога ќе дојдат до степен нивните коски да станат толку слаби што при ненадејно движење или мал пад доаѓа до кршење на коските.

„Остеопорозата е болест во која доаѓа до губење на коскената маса и без никакви симптоми. Луѓето за болеста најчесто дознаваат кога ќе дојдат до степен нивните коски да станат толку слаби што при ненадејно движење или мал пад доаѓа до кршење на коските“

Првите симптоми најчесто се јавуваат како скршеници на колкот и прешлените од ‘рбетниот столб. Најчести се скршениците на лумбалните и долните торакални прешлени. Локално се јавува акутна болка и обично попушта по неколку дена или недели. Овие фрактури предизвикуваат дорзална кифоза со вратна лордоза и хронична грбна болка, особено во долниот лумбосакрален дел. Како напредува болеста фрактурите на прешлените се повторуваат, висината на телото се намалува, исчезнува физиолошкиот облик на ‘рбетниот столб додека торакаланта фисура се продлабочува до тој степен што ребрата налегнуваат на илијачната коска од карлицата. Скршениците се јавуваат како резултат на слаб механички удар, а понекогаш и при нагло движење. Скршениците се проследени со чувство на силна коскена болка поради која и пациентите се јавуваат на лекар.

Прочитајте:  Моларна бременост

Најчесто фрактурите од остеопороза се јавуваат кај постари лица, кај кои способноста за создавање на ново коскено ткиво е намалена и тие потешко зараснуваат. На тој начин пациентите се принудени подолго време да лежат во постела и поради тоа често пати доаѓа до развој на венска тромбоза и хипостатска пневмонија.

Овие и други компликации се често причина за смрт кај пациентите со остеопоротични скршеници.

Д-р Виолетка Димитрова


Споделете со пријателите!