Споделете со пријателите!

Министерството за Здравство на Република Македонија информираше дека во соработка со Црвениот крст, организирани се вкупно 3 мобилни медицински тимови (доктор, медицинска сестра и возач) во регионите во кои се движат мигрантите на територијата на Република Македонија.

Доколку има потреба од пружање прва помош кај некој од мигрантите, потребно е да се повика Црвениот крст на Македонија, на некој од следните телефонски броеви:

  • 071 261 787;
  • 070 257 994;
  • 02 3139 578.

Мобилните медицински тимови на Црвениот крст вршат тријажа и пружаат прва помош, а по потреба повикуваат и Итна медицинска помош и мигрантите добиваат медицинска помош во јавна здравствена установа од повисоко ниво на здравствена заштита.

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!