Споделете со пријателите!

Eден од условите за влез во Европската Унија е и превенцијата на интрахоспиталните инфекции.
Интрахоспиталните инфекции, заедно со резистенцијата на микроорганизмите кон антимикробните средства, во моментов се едни од најактуелните проблеми како во светски рамки, така и во земјите од регионот во кој што спаѓа и нашата држава.

Република Македонија од 2013 година активно е вклучена во CAESAR мрежата за следење на антимикробната резистенција.

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!