Прв регионален состанок со работилница на Македонското здружение за контрола на интрахоспиталните инфекции (МЗКИХИ)

Eден од условите за влез во Европската Унија е и превенцијата на интрахоспиталните инфекции. Интрахоспиталните инфекции, заедно со резистенцијата на микроорганизмите кон антимикробните средства, во…