prirodni-statini-za-pokachen-holesterol-trigliceridi_image
Споделете со пријателите!

Прв чекор во превземањето на фактори за намалување на вредностите на холестеролот и триглицеридите е воспоставување на соодветен хигиенско – диететски режим
Холестеролот и триглицеридите се веќе познати поими меѓу луѓето, за жал се повеќе и повеќе затоа што поголем дел од нив страдаат од последиците на нивните високи концентрации, а еден помал дел ги користат познавањата за нив при тоа избегнувајќи ги нивните последици со примена на физичка активност.

Гледано од друг аспект и двете компоненти се неопходни за човечкиот организам. Холестеролот преставува липид од групата на стероли кој има улога во градбата на одредени делови на клетката. Одговорен е за создавање на хормоните, витаминот А, Д и Е , како и киселини во жолчното ќесе. Триглицеридите се прости липиди кои имаат улога во складирање на енергијата во резерва.

„Причините за пореметување на вредности на холестерол и триглицериди се многубројни.“

Меѓутоа освен што овие компоненти имаат улога во секојдневното функционирање на човековиот организам кога нивните вредности ќе ги поминат нормалните граници, често се главна причина за настанување на одредени кардиоваскуларни заболувања, а најчесто тоа е проблем со циркулацијата на крвта или атеросклероза, која што може да доведе до срцев удар, мозочен удар па и смрт.

Причините за пореметување на нивните вредности се многубројни, а во денешно време една од главните причини е намалената физичка активност, предолго седење, непрекинато гледање на телевизија, ограничено движење во текот на денот, лош избор и комбинација на намирници, брза храна, штетни масти итн. Меѓутоа мора да се спомне дека многу битен фактор за пореметување на нивните вредности кај некои пациенти не мора да е ништо од погоре наведеното туку тоа може да е генетскиот фактор.

Прочитајте:  Како да си помогнете кога имате паничен напад

Како и да е доколку дојде до овој проблем мора да се спомене дека има и неколку видови на решенија:

  • Немедикаментозна терапија;
  • Фармакотерпавтски третман на хиперлипидемија.

Првиот чекор во превземањето на фактори за намалување на вредностите на вкупниот холестерол и триглицериди е воспоставување на соодветен хигиенско – диететски режим, во кој што пациентите ќе мора да направат промена во исхраната и ќе ја зголемат физичката активност и секако употребата на природни препарати кои ќе овозможат брзо и навремено намалување на покачените вредности.

Природните статини се меѓу првите препарати кои што даваат најдобри резултати при намалување на покачените вредности заедно во комбинација со соодветна диета. Најпознат природен статин е црвениот ориз т.е. Монаколин К кој што е ферментиран производ на црвениот ориз.

Монаколин К или познат како природен статин има улога во намалување на концентрацијата на холестерол преку инхибиција на синтеза на HMG CoA редуктаза со тоа што се стопира синтезата на холестерол во црниот дроб. Монаколинот К е клучен за намалувањето на вкупниот холестерол, намалување на LDL „лошиот“ и триглицеридите во крвта.

Освен Монаколин К во народната медицина и артичоката (Cynara scolymus L.) има голема улога во намалувањето на покачениот холестерол со зголемување на вредноста на HDL „добриот“ холестерол , преку нејзиното холеретично делување на жолчката.

Комбинација од овие две компоненти е идеално решение за покачени вредности на холестерол и триглицериди без можности од несакани реакции кои пак за разлика од нив често пати ги даваат хемиските лекови.

Д-р Анѓел Стефановспецијалист по општа медицина

PharmaS_Hartikol_subcategory_600x90


Споделете со пријателите!