Споделете со пријателите!

Запознавање на јавноста, со поддршка на средствата за јавно информирање, со цел да се подигне свеста кај жените за редовни превентивни прегледи
На прес конференцијата одржана на 21 ноември 2018 година во Институтот за јавно здравје, беа презентирани резултати од скринингот на ракот на грлото на матката во Р. Македонија, како и податоци за морбидитет и морталитет од ова заболување во Македонија и во светот.

Преку запознавање на јавноста, со поддршка на средствата за јавно информирање, целта е да се подигне свеста кај жените за редовни превентивни прегледи и рано откривање на првите симптоми на ракот на грлото на матката, со што ќе се намали заболеноста и смртноста од овој вид малигно заболување.

Американското здружение за рак ја објави листата на ризик фактори за појава на рак на грлото на матката:

  • инфекција со хуман папилома вирус (ХПВ);
  • голем број на сексуални партнери и некористење на кондом;
  • инфекција со ХИВ;
  • инфекција со хламидија;
  • пушење;
  • стрес и нарушувања поврзани со стрес;
  • начин на исхрана;
  • хормонални контрацептивни средства;
  • повеќекратни бремености;
  • фамилијарна историја на рак на грлото на матката.

Во светски рамки, ракот на грлото на матката учествува со 3,2% во вкупниот број на новооткриени случаи на рак, како и во бројот на смртни случаи од рак.

Во Република Македонија кај жените најчеста локализација на ракот (новооткриени случаи) е на дојките, после што следи ракот на матката, ракот на дебелото црево, белите дробови и желудникот…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!