prelezhana-enterovirusna-infekcija-mozhe-da-predizvika-celijkija-pri-predisponirani-deca_image
Споделете со пријателите!

Ентеровирусите се чести причинители на инфекција и може да бидат причина за покасно да настане целијачна болест кај деца со зголемен генетски ризик
Ентеровирусна инфекција прележана во детството може да предизвика целијкија при предиспонирани деца. Ентеровирусите се чести причинители на инфекција и може да бидат причина за покасно да настане целијачна болест кај деца со зголемен генетски ризик. Додека пак исто така популарниот аденовирус не доведува до можна појава на интолеранција на глутен во подоцнежните години. Овие наоди се постигнати од страна на научниците кои го објавија своето откритие во BMJ. Овој заклучок додава нови информации за улогата на вирусните инфекции како потенцијална основа за развој на целијакија. Интолеранција на глутен е честа појава дигестивниот систем кој реагира со неподносливост кон протеинот глутен, кој се содржи во пченицата, јачменот и ‘ржта. Експертите веруваат дека се развива од комбинација на генетски и еколошки фактори.

Научниците направиле истражување дали ентеровирусните и аденовирусните инфекции се почести кај децата, кои подоцна биле дијагностицирани со целијакија споредено со оние кај кои не се развила состојбата. Во периодот 2001-2007 година, тие избрале 220 деца од Норвешка кои носат ХЛА DQ2 и DQ8 ген. Голем дел од пациентите со интолеранција на глутен имаат барем еден од нив, што ги става во ризик за развој на целијакија и дијабетес тип 1.

Научниците собрале примероци од столицата на деца на возраст од 3 до 36 месеци, за да ги откријат вирусите, и крвни примероци во кои барале антитела за целијакија кај деца на 3, 6, 9 и 12 месеци. Секоја година, до 2016 година, научниците го спроведувале ова истражување. По просечно 10 години, 25 деца биле дијагностицирани со интолеранција на глутен. Секое од нив била споредено со две здрави контроли. Ентеровирус бил пронајден кај 370 (17%) од 2135 примероци од столица, при што 73 деца имале барем еден позитивен примерок. Тоа било почеста појава кај примероците собрани пред развојот на антителата отколку во контролите. Ентровирусните инфекции фатени по вметнувањето на глутен во исхраната на детето, се поврзани со целијакија додека оние пред или за време на воведувањето не биле, што укажува дека самата инфекција е причина за болеста. Истражувачите не можат да ја исклучат можноста дека други фактори може да влијаат на резултатите. Бројот на деца со целијачна болест е ограничен и наодите не може да се сумираат во пошироки генетски профили. Авторите сугерираат дека идентификувањето на специфични вируси како предизвикувачи може да ги оправда превентивните стратегии. Ако ентеровирусот се потврди како фактор за активирање, вакцинацијата може да го намали ризикот од развој на интолеранција на глутен, сметаат тие.

Прочитајте:  Белите дробови имаат нова улога – тие произведуваат крв!

Споделете со пријателите!