Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 26 февруари 2016

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе плаќа најголем дел од сумата потребна за над 30-тина типови испитувања за влијанието на лековите кои ги примаат пациентите и тоа пред се со малигни заболувања, но не ограничувајќи се само на нив, а кои ќе се прават во лабараторијата за биомолекуларни фармацевтски анализи при Фармацевткиот факултет. Досега за овие испитувања пациентите плаќаа високи финансиски средства, некои од нив и до 11.000 денари, а сега тие ќе се прават само со партиципација, што значи многукратно се намалува износот кој треба да го платат за нив. Највисоката партиципација веројатно ќе се движи околу 1.000 денари а ова го предвидува договорот, кој денеска го склучија Фармацевтскиот факултет и ФЗОМ. Станува збор за прв договор склучен меѓу ФЗОМ и Фармацевтскиот факултет за давање на услуги кои се поврзани со пациенти.

По повод склучувањето на договорот директорот на ФЗОМ, Сашо Стефаноски заедно со Министерот за здравство Никола Тодоров ја посетија таа лабораторија на Фармацевтскиот факултет….

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!