Споделете со пријателите!

Прес конференција: 04 јануари 2016
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 2016 година ќе ја започне со историски најголемиот буџет на институцијата во висина од 25 милијарди и 575 милиони денари. Овој буџет е за 1,4 милијарди денари повисок од минатата година, т.е. повисок е за 5,85%. Буџетот од околу 25,6 милијарди денари е двојно повисок во споредба со 2000та година е формиран фондот и кога изнесувал 12,5 милијарди денари.

За правилна и транспарентна распределба на буџетот изминатите два месеци имавме преговори со чинителите на здравствениот систем и методолошки го распределивме помеѓу ЈЗУ и ПЗУ. Изминатата година воведовме нова пракса, а тоа е дел од преговорите и договарањето на буџетите за 2016 година да биде дел во самите здравствени установи како и во ФЗО. Фондот за прераспределбата на буџетот.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!