Споделете со пријателите!

Односот меѓу пациентите и здравствените работници треба да почива врз заемно почитување, но и врз база на почитување на Законот и почитување и унапредување на правата на здравствените работници и правата на пациентите. Во таа насока, доследно треба да се почитуваат одредбите од Законот за здравствена заштита кои се однесуваат на унапредувањето на хоспиталната култура, како и Правилникот за хоспитална култура, кој треба да се применува во сите јавни здравствени установи низ државата.

Ова на вчерашната прес-конференција го истакна министерот за здравство Никола Тодоров, кој рече дека значајни фактори за квалитет на еден здравствен систем се и нивото на знаење и вештина на лекарот, расположливите најсовремени апарати, достапноста на лековите, и квалитетната здравствена инфраструктура, кои во најголем дел може да се подобрат со инвестиции и во голем обем зависат директно од висината на тие инвестиции. Но, посочи министерот, градењето на пациент – центричен систем подразбира и обврска на здравствените власти силно да инвестираат и во промената на хоспиталната култура.

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!