patoloshko-lazhenje-nasproti-kompulsivno-lazhenje_image
Споделете со пријателите!

Дали се справувате со некој лажго во вашата околина?
Повеќето од нас знаат некој кој лаже многу и затоа во одреден момент си дозволуваме да ги обвиниме и да го употребиме терминот „патолошки лажго“. Но, дали навистина знаеме што значи терминот од аспект на ментално здравје?

Компулсивен наспроти патолошки лажго

„Патолошкиот лажго лаже намерно, додека компулсивниот лажго затоа што нема контрола над она што го зборува!“

Патолошки лажливец е оној кој лаже намерно, со цел работите да ги сврти во своја корист и да манипулира со другите. Оваа личност може да лаже на пример за својот статус дека е сам, со цел да се состанува со некој друг, овие луѓе лажат за нивните достигнувања за да можат да се прикажат во подобро светло. Патолошкиот лажго лаже за своите квалификации за да реализира своја цел како на пример да добие работа. Ова се примери за лажливец со „намера“.

Од друга страна, компулсивниот лажливец е оној кој лаже затоа што нема контрола над она што го вели. Ова е некој кој е буквално принуден да лаже и кој може да сочинува приказни без да има на ум одредена крајна цел. Компулсивниот лажго нема контрола на импулсот и буквално се чувствува неспособен да ја каже вистината, или едноставно тој лаже затоа што се плаши од вистината и сака да направи попријатен наратив. Во некои случаи компулсивниот лажливец може да биде свесен за своите лаги, а во други случаи не постои свест за нив.

Кога е Патолошки?

Патолошкото лажење се вбројува меѓу останатите ментални нарушувања и е класифицирано со дијагностички критериуми во DSMV.

Во кој момент може да станеш патолошки лажго? Дали се соочувам со некој таков од мојата околина? Се прашања на кои е тешко да се даде прецизен одговор.

Патолошкото лажење, исто така е наречено псеудологија фантастика или митоманија, и е самостојно психолошко нарушување и симптом на многу други – психопатии која е една од најраспространетите форми. Ако личноста што ја познаваш ги вмешува прстите во работите на другите за да си дојде по сопствената цел и ако при тоа таа личност не покажува емпатија нити обзир за последиците од своето дејствие, тогаш голема е веројатноста таа личност е психопат. Тоа не значи дека тие се опасни – постојат многу високо функционални психопати кои никогаш нема да извршат злосторство. Истото важи и за компулсивното лажење, при кое што лажливецот има тенденција да биде понервозен и по случаен избор, но сеуште е тешко да се идентификува. Овој тип на лажење нема свои дијагностички критериуми и не е поврзано со психопатија – и може да се презентира заедно со други форми на компулсивно однесување.

Прочитајте:  Силеџиство на училиште:
Знаци и совети за заштита на децата

Справување со лажговци

Ако откриете дека некој пријател или колега е компулсивен или патолошки лажго, тогаш најдоброто нешто што може да го направите е едноставно да го игнорирате однесувањето колку што е можно повеќе. Директното соочување со нив за нивната лага може да ги влоши работите, ако тие станат дефанзивни – и особено ако ова е лице кое може да покаже знаци на психопатија. Исто така, ако го оспорите компулсивниот лажливец, може да го нарушите нивниот поглед на светот или самодовербата. Подобро е едноставно да се направи ментална бариера за нивната лага и во моментот кога лагата е кажана да се направи звук или накашлување, и да се дејствува според она за кое знаете дека е вистина. Лесно звучи но реално е тешко за справување. Гледано на долг рок најдобро е да се држите настрана од друштвото на овие луѓе веднаш штом го забележите проблемот.


Споделете со пријателите!