svetski-den-na-mentalnoto-zdravje_image
Споделете со пријателите!

Околу 20% од децата и адолесцентите во светот имаат ментални нарушувања или проблеми
Светскиот ден на менталното здравје се одржува секоја година на 10 октомври со главна цел да се подигне свеста за проблемите со менталното здравје во светот и да поттикне глобална поддршка за оние коишто се соочуваат со проблеми и нарушувања на менталното здравје. Овој ден дава можност за сите засегнати страни кои работат на прашања поврзани со менталното здравје да зборуваат за сè она што треба да се направи за добрата грижа за ментално здравје да стане реалност за луѓето ширум светот.

Овогодишната тема на Светскиот ден на менталното здравје го носи насловот „Младите и менталното здравје во променливиот свет“. Имено темата се фокусира на децата и адолесцентите во светот коишто, според статистичките податоци, се особено ранливи кога стануваат збор проблемите со менталното здравје.

Адолесценцијата е период од животот кога се случуваат многу промени, како што се менување на училиште, запишување на факултет или започнување со студентстка работа. За многумина овој период е возбудлив, но исто така, може создаде стрес и чувства на анксиозност. Во некои случаи, доколку овие чувства не се препознаени и управувани правилно може да доведат до ментална болест.

Факти за менталното здравје

 • Околу 20% од децата и адолесцентите во светот имаат ментални нарушувања или проблеми;
 • Менталните нарушувања се еден од најважните фактори на ризик за други болести како што се срцевите заболувања;
 • Лошото ментално здравје е поврзано со брзи социјални промени, стресни работни услови, полова дискриминација, социјална исклученост, нездрав начин на живот, насилство и кршење на правата;
 • Колебањето на луѓето со ментални нарушувања да побараат здравствена заштита или лекување се припишува на социјалната стигма поврзана со истите;
 • Негативната работна средина може да доведе до физички и ментални здравствени проблеми.
Прочитајте:  Сте слушнале ли за Ерусалимски синдром?

Цели на Светскиот ден на ментално здравје

 • Поттикнување на свеста за проблемите со менталното здравје во светот;
 • Заштита на менталното здравје преку намалување на факторите на ризик поврзани со работата;
 • Фокусирање на депресијата на работното место и нејзиното влијание врз продуктивноста;
 • Рано откривање на симптоми на депресија на работното место;
 • Обезбедување на услуги за ментално здравје, како и сеопфатна и интегрирана социјална заштита во различни средини во заедницата;
 • Активирање и мобилизирање на напорите за поддршка на подобро ментално здравје.

Споделете со пријателите!