Споделете со пријателите!

Во петокот министерот за здравство на Република Македонија, Никола Тодоров го промовираше проектот за новата клиничка болница во Штип
Квалитетот на еден здравствен систем првенствено зависи од квалитетот и знаењето на здравствените работници, квалитетот и софистицираноста на опремата и од квалитетот на здравствената инфраструктура.

Дозволете ми денес да го промовирам проектот за изградба на најсовремената, најмодерната и најквалитетната здравствена инфраструктура во Македонија.

Реализацијата на овој проект ќе значи изградба на болница со карактеристики и функционалности, каква што досега не е изградена во Македонија. Изградбата на оваа болница ќе постави стандард кој ќе треба да се достигне не само во Македонија туку и пошироко во регионот.

Изградбата на нова и современа болница во Штип ќе овозможи современи услови за здравствена заштита за над 200.000 жители од градот Штип и целиот источен и југо-источен регион на Македонија кои ќе имаат директен бенефит од изградбата на новиот објект на КБ Штип.

Станува збор за инвестиција во вредност од приближно 30.000.000  евра (за градежните работи)

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!