nevropsiholoshki-fenomen-sinestezija-mozhesh-li-da-ja-vidish-muzikata-1-del_image
Споделете со пријателите!

Синестезијата е состојба во која стимулацијата на една сензација (на пример, звук) предизвикува друга сензација (на пример, гледање боја). На пример, некој синестет може да гледа зборови во бои, звуците за него може да се обликуваат или мирисањето може да предизвика чувство на допир во некои делови од телото.

Дали  можеби зборовите или броевите имаат бои за вас?

Дали ги знаете формите и изгледот на мирисите, звуците?

Ако не можете да го правите ова, треба да знаете дека ова не е шега, ниту почеток на уметнички текст. Постојат луѓе кои можат да го направат односно го доживуваат дел или сето ова благодарение на невропсихолошки феномен наречен – синестезија.

Синестезијата за прв пат медицински е опишана од Густав Фехнер во 1812 година. Зборот е изведен од античките грчки зборови „Син“ (со, обединети) и „aesthesis“ што значи сензација.

Буквално, ова би значело здружение на сензации

Синестезијата е состојба во која стимулацијата на една сензација (на пример, звук) предизвикува друга сензација (на пример, гледање боја). На пример, некој синестет може да гледа зборови во бои, звуците за него може да се обликуваат или мирисањето може да предизвика чувство на допир во некои делови од телото. Тие „знаат“ каква е бојата на зборот „сакаш“ или каков мирис има звукот на виолината, каква е бојата на буквата „с“ итн. Во однос на статистиката, многу е несигурно каков е бројот на синестетите, информациите варираат дека синестет е еден на 2.000 лица до информации дека таков е еден на 300 луѓе, па дури до 24 лица кои го доживуваат овој феномен. Причината за ова е што методите за мерење на синестезија сè уште се субјективни, а многу синестети не знаат дека се синестети затоа што сметаат дека нивните повеќе сензорни искуства се вообичаена појава. Важно е да се потенцира дека ова не се асоцијации, па затоа кога ќе помислите дека зборот „трева“ е зелен или зборот „снег“ е бел, тоа е асоцијација. Исто така, тоа не треба да се меша со халуцинации затоа што боите што ги гледа синестезијата се наоѓаат исклучиво „во нивните глави“ а не некаде во вселената или на хартија, односно синестезијата не ја нарушува вистинската перцепција на светот, ниту се меша во функционирањето на личноста.

Во зависност од тоа кои сетила се поврзани, може да има различни видови на синестезија, една од најчестите е т.н. графема-боја синестезија. Тие можат да бидат еднонасочни и двонасочни во зависност од тоа дали звукот може да се претвори во боја или бојата може да се види како звук, итн.

Невролошки гледано, се случува следново: стимулирање на одреден вид рецептор или когнитивна патека, активираат повеќе зони во мозокот (кои се активираат од други видови стимули), а не само оној што е одговорен за обработка на применетиот вид стимул – на пример, звукот предизвикува активирање на аудитивните но и визуелниот дел од церебралниот кортекс.

Прочитајте:  Дали селективното слушање e всушност привремена глувост?

Споделете со пријателите!