zagaduvanje-na-vozduhot
Споделете со пријателите!

Чистиот воздух е еден од основните услови за човековото здравје. Сведоци сме на сè поголемата тенденција на загадување на воздухот, па така, чистиот воздух станува луксуз а не потреба. Загадувањето на воздухот продолжува да биде значителна закана по здравјето на човекот на светско ниво, кое што бележи повисок индекс во помалку развиените земји и земјите со слаба економија.

Ризикот од загадување на животната средина е одреден од многу фактори, кои што можат да се решат со краткотрајни активности и долготрајно планирано дејствување. Долготрајните стратегии и политики на делување, ги опфаќаат секторите како урбано планирање, транспорт, домаќинства, проектирање на градби, производство на електрична енергија, индустрија и управување со отпад. Тековните тактики ги вклучуваат препораките кон граѓаните од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање, за намалување на сообраќајниот интензитет, односно користење на јавен превоз и правилно користење на печките на дрва без употреба на синтетични материјали.

Загадувањето може да предизвика сериозни здравствени проблеми кои можат да бидат акутни како иритирање на дишни патишта, печење на очи, главоболки, хроничен замор, намалена концентрација, и хронични, кои можат да доведат до малигни заболувања, кои се главна причина за смртност последниве години.

Отсега PharmaNEWS.mk ви овозможува место каде може да се информирате за моменталната состојба на ПМ10 честичките како и останатите параметри на нивото на загадување на воздухот во Скопје и Македонија, во секое време од денот.


Споделете со пријателите!