Споделете со пријателите!

Здравствената станица Железара е комплетно реновирана и опремена со нова современа опрема
Здравствената станица Железара е комплетно реновирана, инфрастуктурно е подобрена со реконструкција на сите тоалети, ходници, шалтери и ординации, изјави при посетата министерот за здравство Никола Тодоров, посочувајќи дека се набавени нови дигитален рендген апарат и биохемиски анализатор, како и мамограф што одлично функционира и веќе само во делот на скринингот се направени 600 прегледи.

Со овие набавки двојно е зголемен бројот на испитувања кои може да се прават во оваа установа. Бројот на прегледи континуирано расте и во делот на лабораторијата, но и во делот на специјалистички услуги. Вкупниот број услуги од 2014 година изнесувал околу 21 илјада, а минатата година се реализирани над 29 илјади прегледи, што значи имаме сериозен раст на бројот на услуги кои се даваат во оваа здравствена установа. Тоа е веројатно резултат на посветениот и стручен кадар и на новите реновирани простории и апаратура кои се ставаат комплетно во функција на граѓаните кои живеат во овој дел на градот...

Превземено од: Министерство за здравство на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!