kako-i-zoshto-bash-jas-ne-grizhete-se-ne-ste-sami_image
Споделете со пријателите!

Како естрогенот поттикнува туморски раст на дојка?

Одговори на љубопитните жени:

Како се карактеризира туморот на дојка зависен од хормони и како може тој да се развие?

Не е познато што точно го предизвикува, но се идентификувани бројни фактори кои го зголемуваат ризикот за негова појава.
На повеќето од карциномите на дојка женскиот полов хормон естроген им служи како главна храна за тие да можат да растат. Скоро три четвртини од малигните тумори на дојка се зависни од хормони! Со исклучок на наследните форми на карцином на дојка. Не е познато што точно го предизвикува, но се идентификувани бројни фактори кои го зголемуваат ризикот за негова појава. Повеќето од познатите фактори на ризик се всушност поврзани со зголемена изложеност на естрогени (рана возраст на прва менструација, доцната менопауза, дебелина, изложеност на надворешни естрогени преку употреба на орални контрацептиви и дополнителна хормонска терапија).

Присуството на фактори на ризик не значи дека едно лице ќе развие рак на дојка за време на нивниот живот! Тие само го зголемуваат ризикот од нејзино појавување.

Ако туморот зависен од хормони е еден од подмножествата на туморите, зошто не сите жени со таков вид на карцином го немаат истиот третман?

Не сите пациентки со карцином на дојка се исти, а исто така и нивната хормонска терапија. Ракот на дојка зависен од хормони, всушност е составен од три подтипови: луминален А, луминален Б и луминален Б HER2 позитивен.

Туморите кои се и HER2 позитивни и зависни од хормони се третираат поинаку од оние кои зависат само од хормоните!

Пристапот се разликува и кај пациентки кои веќе се во менопауза. Жените исто така се разликуваат по возраста, карактеристиките на туморот, фазата на заболување, придружните хронични заболувања или состојби (т.н. коморбидитети), што исто така влијаат на изборот на хормонска терапија. Пациентките исто така се разликуваат во толеранцијата на хормонска терапија, односно како тие ја поднесуваат таа терапија, па не е воопшто невообичаено да се промени првично пропишаната.

Прочитајте:  Со имунотерапија во борба против ракот

Како утврдувате колку долго ќе трае терапијата? Зошто некои пациенти на терапија се пет години, а други 10 години?

kako-i-zoshto-bash-jas-ne-grizhete-se-ne-ste-sami_image1Идејата за продолжено давање на хормонска терапија повеќе од пет години се појави од фактот дека, во голем број случаи, се јавува релапс, односно повторно јавување на туморот и по повеќе од десет години по хируршко отстранување на рано откриен рак на дојка. Засега, придобивката се покажа во смисла на помал ризик од повторна појава, но тоа не може да гарантира продолжено преживување. Одлуката за продолжување на хормоналниот третман по пет години треба да го земе предвид и поднесувањето на самата хормонска терапија, видот и сериозноста на несаканите ефекти, здравствената состојба на коските и најважно, мотивацијата на пациентот да ја продолжи оваа навистина долготрајна терапија. Препораките за кои подгрупи пациентки треба да продолжат со хормонска терапија постојано се менуваат, во зависност од резултатите од нивните клиничките испитувања.

Затоа, пациентките треба да се свесни дека планот за третман може да се промени по пет години, и дека причината не е затоа што нивниот онколог се премислил или експериментирал.


Споделете со пријателите!