Тежок акутен респираторен синдром коронавирус 2 (САРС-CoV-2), претходно познат по привременото име нов коронавирус 2019 (2019-nCoV), е сингл со позитивна смисла -стрифициран РНК вирус. Заразна е кај луѓето и е причина за тековната пандемија на коронавирус 2019-2020 година, епидемија на коронавирусна болест 2019 (COVID-19) која е прогласена за pandemija од Светската здравствена организација (СЗО).