Преголем страв од пари. Оваа фобија се поврзува со стравот од микробите во парите, што не треба да се поистовети со страв од богатство, бидејќи оние кои што патат од оваа фобија, најчесто користат кредитни картички.