Најнискиот дел на матката, односно на грлото на матката помеѓу мочниот меур и дебело црево. Цервиксот доаѓа во контакт со спермата при сексуален однос без заштита, а тоа го прави ранлив на полово преносливи болести.