Полово пренослива болест предизвикана од хуман папилома вирусот. Досега се идентификувани 130 видови на ХПВ вирусот, а постојат високоризични и нискоризични типови на ХПВ. Најподложни на овој вирус, се девојки и млади жени, додека мажите се тивки носители на вирусот.