Анемија или слабокрвност,  е состојба на ниско ниво на црвените крвни зрнца – еритроцити или кога крвните клетки немаат доволно хемоглобин – протеинска молекула во еритроцитите што ја прави крвта црвена.