Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 29 февруари 2016

Фондот за здравствено осигурување на Македонија продолжува да промовира нови електронски услуги, во рамки на месец февруари кој е прогласен за месец на електронски услуги. Денес, Фондот на својот портал промовира три нови електронски услуги и тоа за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација, барање за рефундација за патни трошоци и рефундација на ортопедски помагала. Овие права се гарантирани врз основа на закон и отсега нашите осигуреници ќе имаат можност да ги добијат поедноставно, побрзо и поефикасно по електронски пат. Денес ги промовираме следните три нови електронски услуги:

  • Електронско барање за остварување на право на специјализирана медицинска рехабилитација;
  • Електронско барање за рефундација за патни трошоци;
  • Електронско барање за рефундација на ортопедски помагала….

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!