dobrite-bakterii-kluchen-faktor-za-silen-imunitet_image
Споделете со пријателите!

Дали сте знаеле дека 70 до 80% од нашиот имунитет e локализиран во цревата?
Мукозните мембрани во телото се во директен контакт со надворешната средина. Тие се колонизирани со со голем број на различни бaктерии. Преку мукозните мембрани организмот е во постојан контакт со различни антигени. Мукозната површина е заштитена преку многу одбрамбени механизми кои овозможуваат перманентна и ефективна заштита. Тие вклучуваат секреција на IgA, продукција на мукус, цитопротективни пептиди итн. Микрофлората значително влијае врз функцијата на мукозната мембрана, на нејзината функција како и на развојот на целиот имун систем. Заштитната микрофлора односно „добрите бактерии“ спречуваат адхерирање на патогените преку компетиција за местата на адхерирање. Нормалната микрофлора ја зголемува имунолошката бариера преку покачување на концентрацијата на IgA во дуоденумот.

„Слузницата на текното црево е полна со лимфни јазли или Peyer – лимфни ткива.

Познато е дека бактериската микрофлора стимулира пролиферација на епителните клетки и ја зголемува целата интестинална површина. Со тоа колонизацијата на интестинумот има влијание врз имуниот систем. Слузницата на текното црево е полна со лимфни јазли или Peyer – лимфни ткива. Тие се едни од првите места во мукозната мембрана каде се изведуваат имуни реакции. Со администрирањето на пробиотици се стимулира транспортот на таргетираните антигени преку лимфните ткива во тенкото црево. Трансферот на антигени преку Peyer – лимфните ткива е важен за развојот на локалниот секреторен имунолошки одговор.

Докажано е дека пробиотиците стимулираат продукција на интерферони, кои помагаат при презентација на антигените и стимулирање на IgA одговорот. За да се квалификува како пробиотик бактериските соеви мора да задоволат голем број на критериуми, вклучувајќи ја способноста да преживеат во гастроинтестиналниот тракт. Bifidobacterium (bifidobacterium animalis ssp lactis) заедно со Lactobacillus се едни од најзначајните пробиотици кои можат да го појачаат имунолошкиот одговор. Студиите покажуваат дека токму овие пробиотици ја стимулираат вродената и стекната имунолошка реакција преку потикнување на претходно споменатиот IgA одговор, промовирање на фагоцитоза и модифицирање на реакциите на Т клетките.

Прочитајте:  Пробиотици – вистинско решение за упорните вагинални инфекции

М-р фарм. Љупчо Јанковски

PharmaS_ProBalans_IMUNO_700x90


Споделете со пријателите!