chkripenje-zabi-kaj-decata_image
Споделете со пријателите!

Многу случаи на бруксизам поминуваат незабележани и без несакани последици, додека други можат да предизвикаат главоболка или болка во ушите или вилицата
Бруксизам е медицински термин за појава на чкрипење со забите или стискање на вилицата. Експертите велат дека оваа појава е многу честа кај децата, околу 2 до 3 од секои 10 деца во текот на спиењето може да чкрипат со забите или да ги стискааат вилиците. Повеќето деца го надраснуваат бруксизмот што често се појавува за време на длабок сон или кога децата се под стрес.

Причини за појава на бруксизам

„Причини за бруксизам можат да бидат стресот, напнатоста или лутината предизвикани од било какви секојдневни проблеми со кои децата може да се соочат на училиште или дома“

Експертите не се секогаш сигурни зошто чкрипењето на заби се појавува кај децата. Во некои случаи, кај децата може да се појави бруксизам како последица на неправилно подредување на долните и горните заби. Кај други, пак, како одговор на болка, меѓу кои болката во уво или болката при растење на првите заби. Многу деца ги надраснуваат овие вообичаени причини за заради кои може да се развие проблемот со чкрипење со забите во текот на спиењето. Други причини за појава на бруксизам можат биде стресот, напнатоста или лутината предизвикани од било какви секојдневни проблеми со кои децата може да се соочат на училиште или дома. Исто така, бруксизмот е честа појава кај хиперактивните деца, како и кај децата со други медицински состојби (церебрална парализа) или кај оние што земаат одредени лекови.

Прочитајте:  АДХД кај децата на училишна возраст

Последици од бруксизам

Многу случаи на бруксизам поминуваат незабележани и без несакани последици, додека други можат да предизвикаат главоболка или болка во ушите или вилицата.

Но во некои случаи, ноќното чкрипење на забите и стискање на вилиците може да ја оштети забната глеѓ, да ги поткриши забите или да ја зголеми чувствителноста на забите на различни температури. Исто така, честото чкрипење со забите може да предизвика хронична утринска болка на лицето, како и проблеми со вилиците, како што е синдромот на виличен зглоб (TMJ). Но кај повеќето деца кои имаат развиено бруксизам, можната појава на синдромот на виличен зглоб (TMJ) е ретко, освен ако чкрипењето и стискањето на забите е многу често.
chkripenje-zabi-kaj-decata_image1

Дијагностицирање на бруксизам

Многупати, децата што имаат бруксизам воопшто не се свесни за проблемот бидејќи чкрипењето на забите или стискањето на вилицата се случува во текот на спиењето. Вообичаено, братот/сестрата или родителите се оние што го забележуваат проблемот.

Знаци за појава на бруксизам:

  • звуци на чкрипење кај детето во текот на спиењето;
  • појава на болка на вилицата или лицето;
  • појава на болка при џвакање;
  • зголемена осетливост на забите.

Лекување на бруксизмот

Повеќето деца го надраснуваат бруксизмот, но постојаниот родителски надзор и редовните стоматолошки прегледи  може да помогнат во одржување на проблемот под контрола сè додека се случи тоа.

Во случаите каде што чкрипењето на забите и стискањето на вилиците предизвикува болка или оштетување на забите, стоматологот може да го препорача „ноќниот чувар“ – силиконска заштита за забите којашто се носи во текот на спиењето.


Споделете со пријателите!