5-raboti-shto-treba-da-gi-znaete-za-hemoterapijata_image
Споделете со пријателите!

Со оралната хемотерапија сè уште се чувствуваат вообичаените и невообичаени несакани ефекти на хемотерапијата, но тие се поблаги од оние коишто ги предизвикува хемотерапијата којашто се прима преку интравенозна инфузија.
Хемотерапијата претставува третман во којшто со лекови се уништуваат клетките на ракот или се забавува процесот на нивната поделба и прогресија. Хемотерапијата се смета за многу тежок третман за оние коишто се лекуваат од некој тип на рак.

Постојат различни типови на хемотерапија

Хемотерапијата може да се прими интравенозно, орално и интрамускулно. Всушност, во случај на метастатска болест кога ракот се проширил на повеќе од едно место во телото не се прима хемотерапија којашто се врши преку интравенозна инфузија, туку орално – лековите се внесуваат преку уста секој ден. Притоа се оди во болница за да се прими инјекција којашто помага за здрав раст на коските коишто ракот ги напаѓа.

Со оралната хемотерапија сè уште се чувствуваат вообичаените и невообичаени несакани ефекти на хемотерапијата, но тие се поблаги од оние коишто ги предизвикува хемотерапијата којашто се прима преку интравенозна инфузија.

Хемотерапијата предизвикува различни несакани ефекти

Хемотерапијата којашто се врши преку интравенозна инфузија се извршува во текот на неколку часа во болница. Потоа лицето може да има несакани ефекти во текот на неколку денови. Несаканите ефекти може да бидат различни и тие зависат од лекот или комбинацијата на лекови што ги добива пациентот. Несаканите ефекти варираат и може да вклучуваат болки, гадење, повраќање, дијареа и губење на косата. Некои лекови може да предизвикаат и рани во устата, губење на апетитот, вкусот и/или мирисот.

Прочитајте:  Наносензори: иднината на дијагностичката медицина?

Чувството на непријатност е нормално и вообичаено

Честопати кај лицата коишто боледуваат од некој тип на рак и треба да примаат хемотерапија се појавуваат чувства на непријатност и несигурност. Хемотерапијата претставува тежок третман којшто предизвикува страв кај лицето коешто не е сигурно што му претстои. Многу е важно за пациентите во периодите пред, за време и по третманите со хемотерапија да имаат поддршка од најблиските.

Појава на скриена здравствена состојба

Појавата на скриена здравствена состојба може да предизвика сериозни оштетувања кај лицата коишто боледуваат од рак и примаат хемотерапија. Можно е развивање на скриено нарушување на крварењето што може да предизвика редок несакан ефект, синдром на палмо-плантарна еритродистезија (кожна реакција на дланките и стапалата).

Оваа состојба предизвикува бавно крварење од малите капилари во рацете и нозете коешто подоцна се развива во големо крварење коешто може да предизвика губење на ноктите на прстите од рацете и нозете.

Сечие искуство со хемотерапија е различно

Ретко кога се случува две личности коишто боледувале од некој тип на рак и примале хемотерапија да имаат идентично искуство со третманот. Оттука, постои веројатноста искуството коешто го имал некој што поминал низ овој третман да биде поинакво од вашето. Секој тип на рак е различен и секое лице може различно да го искуси третманот со хемотерапија.


Споделете со пријателите!