Нови отворени центри во Велес

Соопштение за новоотворени центри во Велес Новина во Велес, отворен се центри за дијабет, астма, неврологија и интернистичка амбуланта во кругот на болницата. Сите амбуланти работат…