Концепти на исхрана

Започнувајќи од концептот за соодветна исхрана преку оптимална исхрана, таа се насочи кон производството на нови прехранбени производи за т.н. функционална храна

Исхрана по генотип

Способност за контрола на нашето тело . Намалете го ризикот од појава на определени заболувања!!! Генотип во пракса е група гени која ја поседува една…

Храна и историја на храната

Под поимот храна се подразбираат намирници кои што можат да ги надоместат загубите од цврсти и течни материи на човечкиот организам и му овозможат негово нормално функционирање, растење и развој

Вода од која се слабее

Нутриционистката Синтија Сас  (Cynthia Sass) која го смисли овој пијалок вели дека покрај тоа што ги топи килограмите има позитивен ефект при варењето на храната и…