Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2018/2019 (50-та недела, до 09.12.2018)
Во текот на 50-та недела од 2018 година (10.12-16.12.2018), во Република Македонија пријавени се 209 (I=10,1/100.000) новозаболени на групни пријави за заболени од грип/ заболувања слични на грип, што е зголемување за 58,3% во споредба со минатата недела.

Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 2,3 пати споредено со 50-та недела од минатата сезона (n=92), а во однос на бројот за 50-та недела од типичната епидемиска крива (моделирана од последните 8 сезони) постои зголемување од 20,1%.

Пријавениот број на случаи е под бројот кој ја означува неделната граница на сезонската активност на вирусот на грип (n=726). Активноста на вирусот на грип е под сезонското ниво, односно сѐ уште не е достигнат прагот на влез во сезоната на грип.

Како и претходната, во 50-та недела најголем број заболени (n=149; 71,3%) се пријавени во најголемата возрасната група од 15-64 години, а највисока инциденца од 17,2/100.000 жители е регистрирана кај најмалите – децата на возраст од 0-4 години.

Оваа недела пријавени се заболени лица од 18 извештајни единици, а во 6 извештајни единици бројот на пријавени заболени лица е над 10. Најголем број заболени се пријавени од подрачјето на ЦЈЗ Тетово каде е регистрирана и највисока инциденца (n=57, I=28,5/100,000)…

Преземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!