Споделете со пријателите!

Состојба со грип во Република Македонија, сезона 2015/2016 (до 18.12.2016)
Во текот на 50-та недела од 2016 година (од 12.12.2016 – 18.12.2016), во Република Македонија пријавени се 853 новозаболени лица на групни пријави за заболени од грип, што е зголемување за 3,1 пати во споредба со минатата недела кога беа регистрирани 273 заболени лица. Бројот на пријавени лица оваа недела е поголем за 8 пати споредено со 50-та недела од минатата сезона, кога беa регистрирани 106 случаи.

Активноста на вирусот на грип е на сезонско ниво, и оваа недела бројот на заболени е над очекуваниот според моделот за периодот 2010-2016.

Во 50-та недела, најголем број заболени (n=186) е регистриран на територијата на ЦЈЗ Тетово и ЦЈЗ Куманово – 128 (ЦЈЗ Скопје пријави 107 заболени лица). Највисока инциденца од 204,8/100.000 е регистрирана на подрачјето на ПЕ Свети Николе каде се пријавени 42 заболени лица. На територија на ПЕ Кратово, ПЕ Свети Николе и ПЕ Дебар, активноста на грип е на над-сезонско (средно) ниво, додека во останатите ЦЈЗ/ПЕ активноста на грип е многу ниска или на сезонско (ниско) ниво…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!