kako-se-odnesuvaat-horoskopskite-znaci-vo-epidemija_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 17.456 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со намалување од 7,0% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 6.463 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со намалување од 4,2% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=2.610; 40,4%), со неделна инциденца – 422,6/100.000.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст над 60 (n=1.639, 25,4%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 30-39 (n=1.244; 19,2%), 40-49 (n=1.222; 18,9%), 50-59 (n=1.217; 18,8%) и 20-29 (n=791; 12,2%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=107; 1,7%) и 10-19 години (n=243; 3,8%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 3.264 (50,5%) лица од машки и 3.199 (49,5%) од женски пол.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, со статус „оздравени“ се стекнале 5.313 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување, 10,4% помалку во споредба со минатата недела.

Пријавени се 184 смртни случаи од 25 града, со намалување од 10,7% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 158 лица биле над 60 години, 20 лица на возраст од 50-59 години, 5 смртни случаи се пријавени од возрасната група 40-49 години и еден случај во возрасната група од 30-39 години.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 06.12.2020, пријавени се вкупно 68.332 случаи на COVID-19 (I=3.302,4/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Тетово, Куманово, Прилеп, Штип, Гостивар, Битола и Велес додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Прилеп, Штип и Охрид. Највисок леталитет се регистрира во Крушево и Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Заменик министерот Јовица Андовски во посетата на Руската Федерација

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 01.12.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 61.866.635 (3.935.330 во последни 7 дена, 4% помалку во споредба со претходна недела)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1.448.990 (69.916 во последни 7 дена, 3% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 26.216.515 (1.652.915 во последни 7 дена, 3% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 720.228 (22.488 во последни 7 дена, 2% повеќе во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 18.495.511 (1.573.354 во последни 7 дена, 13% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 412.362 (35.321 во последни 7 дена, 5% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 10.738.733 (371.180 во последни 7 дена, 6% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 163.454 (4.888 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – Потврдени случаи – 4.045.906 (248 909 во последни 7 дена, 1% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 102.160 (5.800 во последни 7 дена, 8% помалку во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1.494.524 (48.483 во последни 7 дена, 3% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 33.512 (974 во последни 7 дена, 10% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 874.705 (40.489 во последни 7 дена, 12% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 17.261 (445 во последни 7 дена, 1% повеќе во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!