misteriozna-bolest-se-rashiri-niz-kina-ushte-tri-drugi-aziski-zemji_image
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 17.299 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со зголемување од 23,6% во однос на минатата недела. Регистрирани сe 5.800 нови позитивни случаи од 35 градови во државата со зголемување од 70,1% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=2.690; 46,4%), каде е забележана и највисока неделна инциденца – 435,5/100.000 .

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст 30-39 (n=1283, 22,1%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од над 60 (n=1169; 20.2%), 40-49 (n=1089; 18,8%), 50-59 (n=1056; 18,2%) и 20-29 (n=866; 14.9%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=94; 1,6%) и 10-19 години (n=243; 4,2%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 2.793 (48,2%) лица од женски и 3.007 (51,8%) од машки пол.

Од случаите, епидемиолошки се истражени 839 или 14,5%.

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 2.262 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се 88 смртни случаи од 21 град, зголемување од 4,8% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 70 лица биле над 60 години, 12 лица на возраст од 50-59 години, 4 смртни случаи се пријавени од возрасната група 40-49 години и  по еден во возрасните групи од 30-39 години и 20-29 години. Од смртните случаи, епидемиолошки се истражени 81 или 92%.

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 01.11.2020, пријавени се вкупно 32.997 случаи на COVID-19 (I=1.594,7/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово, Штип и Прилеп, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Дебар, Куманово, Штип и Скопје. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи, највисок леталитет се регистрира во Струга (Табела 1).

Прочитајте:  Нови мерки – Трудниците нема да плаќаат ниту денар за прегледи и испитувања

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 27.10.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 43.341.451 (2.884.604 во последни 7 дена)
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1.157.509 (39.712 во последни 7 дена)

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 19.737.794 (884.318 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 625.973 (16.918 во последни 7 дена, 4% повеќе во споредба со претходна недела)

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 9.664.042 (1.335.914 во последни 7 дена, 36% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 270.972 (11.733 во последни 7 дена, 37% повеќе во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 8.969.707 (445.886 во последни 7 дена, 13% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 140.827 (5.756 во последни 7 дена, 16% помалку во споредба со претходна недела)

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.955.552 (159.166 во последни 7 дена, 11% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 75.133 (4.035 во последни 7 дена, 15% повеќе во споредба со претходна недела)

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1.298.315 (32.123 во последни 7 дена, 2% повеќе во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 29.277 (832 во последни 7 дена, 21% помалку во споредба со претходна недела)

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 715.300 (27.197 во последни 7 дена, 4% помалку во споредба со претходна недела)
 • Смртни случаи – 15.314 (438 во последни 7 дена, 6% помалку во споредба со претходна недела)…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!