korona-vakcina-1
Споделете со пријателите!

На 11.03.2020 генералниот секретар на СЗО прогласи пандемија на COVID-19.
Тестирани се вкупно 13.213 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање за присуство на SARS-CoV-2, незначително зголемување во однос на минатата недела. Регистрирани сe 2.676 нови позитивни случаи од 34 градови во државата со зголемување од 19,3% во однос на минатата недела. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје (n=1.375; 51,4%), а највисока неделна инциденца е регистрирана во Гевгелија – 228,3/100.000.

Регистрирани се заболени лица во сите возрасни групи. Најзастапена е возрасната група на лица на возраст 30-39 (n=559, 20,9%). Голем број на заболени се регистрира и кај лицата во возрасните групи од 40-49 (n=522; 19,5%), 20-29 (n=470; 17,6%), над 60 (n=469; 17,5%) и 50-59 (n=443; 16,6%). Најмал број е регистриран кај децата од 0-9 (n=79; 3,0%) и 10-19 години (n=134; 5,0%).

Во однос на дистрибуцијата по пол, пријавени се 1.282 (47,9%) лица од женски и 1.394 (52,1%) од машки пол.

Од случаите кои се епидемиолошки истражени (n=1.313; 49,1%), регистрирани се 96 (7,3%) хоспитализирани, а кај  305 (23,3%) лица е регистрирано присуство на коморбидитети.

Од вкупниот број на нови случаи, 470 (35,9%) имаат контакт со потврден случај. Регистрирани се 26 (2,0%) лица со историја на патување (во последни 14 дена).

По добиени 2 негативни теста за присуство на SARS-CoV-2 или со употреба на новиот алгоритам, како оздравени се водат 1.089 лица кои биле хоспитализирани или на домашно лекување.

Пријавени се 49 смртни случаи од 16 градови, зголемување од 58,1% во однос на минатата недела. Во однос на возраста, 38 лица биле над 60 години, 9 лица на возраст од 50-59 години и 2 смртни случаи се пријавени од возрасната група 40-49 години. Коморбидитети се регистрирани кај 35 починати лица.

Прочитајте:  Годишен извештај за 2014 година за
ДСГ – дијагностичко сродни групи

Кумулативна состојба со COVID-19 во Република Северна Македонија

Заклучно со 18.10.2020, пријавени се вкупно 23.790 случаи на COVID-19 (I=1.149,7/100.000).

Според место на постојано живеење/ повремен престој, случаи на COVID-19 се регистрирани во 35 градови/ЦЈЗ низ државата. Најголем дел регистрирани во Скопје, Куманово, Тетово, Штип и Гостивар, додека највисок морталитет се регистрира во Струга, Куманово, Дебар и Штип. Од градовите каде што е регистриран поголем број на случаи највисок леталитет се регистрира во Струга.

Согласно последните податоци објавени од СЗО, заклучно со 11.10.2020:

 • Број на потврдени случаи на глобално ниво – 37.109.851
 • Број на смртни случаи на глобално ниво – 1.070.355

Регион на СЗО Америка

 • Потврдени случаи – 17.794.771
 • Смртни случаи – 588.867

Регион на СЗО Југо-источна Азија

 • Потврдени случаи – 7.911.036
 • Смртни случаи – 126.917

Европски Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 6.918.265
 • Смртни случаи – 247.090

Источно-Медитерански Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 2.605.478
 • Смртни случаи – 66.329

Афрички Регион на СЗО

 • Потврдени случаи – 1.271.695
 • Смртни случаи – 27.255

Регион на СЗО Западен Пацифик

 • Потврдени случаи – 651.841
 • Смртни случаи – 14.265…

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!