rabotata-na-ekstremni-temperaturi-mozhe-da-predizvika-zgolemen-broj-na-povredi-na-rabotno-mesto_image
Споделете со пријателите!

Во Шпанија екстремностите на студот и топлината го зголемуваат ризикот од повреда на работно место за 4 отсто и 9 отсто.
Се чини дека топлото и студено време се поврзани со поголем ризик за повреди на работното место. Според неодамнешна студија спроведена од Институт за глобално здравје, во Барселона, Шпанија, умерените и екстремните температури на околината го зголемуваат ризикот од несреќи при работа.

Досегашните научни докази се состоеја само од неколку студии со мал број случаи и ограничен географски опсег, а економското влијание никогаш не било детално анализирано. Новата студија е првата што ги анализирала податоците од целата земја и го проценила економското влијание. Студијата опфаќа податоци за речиси 16 милиони повреди што се случиле на работно место во Шпанија во период од 20 години. Истражувачите ги анализирале податоците поврзани со повреди на работно место во периодот помеѓу 1994 и 2013 година коишто резултирале со боледување од најмалку еден ден.

„Изложеноста на умерени до екстремни температури може да одиграла значителна улога во повеќе од половина милион од повредите на работно место што се случија во текот на периодот што беше предмет на истражувањето, коментираше Ерика Мартинез, главен автор на студијата.

Анализата покажала дека во просек се случуваат околу 60 повреди поврзани со температурата кои доведуваат до барем еден изгубен работен ден, што претставува 2,7 отсто од сите повреди поврзани со работа во Шпанија. Конкретно екстремностите на студот и топлината го зголемуваат ризикот од повреда за 4 отсто и 9 отсто.

„Биолошките механизми кои ја поврзуваат изложеноста на екстремни температури со ризикот од повреда на работното место сè уште не се целосно разбрани. Најчестите видови на повреди анализирани во студијата беа коскени фрактури и површински повреди. Ова сугерира дека основниот механизам може да биде поврзан со оштетена концентрација што би влијаело врз безбедноста на работното место“, истакна Мартинез.

Прочитајте:  Амбалажата во иднина ќе може да се јаде

Покрај тоа, ефектите поврзани со температурата не биле ограничени на денот на изложеност на истата. Повторувачка шема на ‘одложено влијание’, најверојатно предизвикана од кумулативен замор и дехидратација, била забележана во деновите по изложеноста на екстремните температури.

Студијата, исто така, заклучи дека најверојатно жените се повеќе ранливи на студ, а мажите повеќе ранливи на топлина. Оваа разлика може да се објасни со фактот дека во топлите денови жените имаат пониски стапки на потење од мажите. Најмладите работници се покажале како најранливи на топлина, можеби поради тоа што имаат тенденција повеќе да извршуваат физичка работа за разлика од постарите работници.
rabotata-na-ekstremni-temperaturi-mozhe-da-predizvika-zgolemen-broj-na-povredi-na-rabotno-mesto_image1

Што се однесува до економското влијание на неоптималните температури, студијата покажала дека загубата на работни денови поврзани со температурата предизвикува годишни трошоци за повеќе од 360 милиони евра, што претставувало 0,03 отсто од шпанскиот бруто-домашен производ (БДП) во 2015 година. Умерено високите температури предизвикале најмногу економски загуби.

„Во сегашниот контекст на климатските промени, овие резултати покажуваат дека интервенциите за јавно здравје се потребни за заштита на работниците“, заклучува истражувачот Ксавиер Басагања, координатор на студијата.

Повеќето повреди на работното место може да се припишат на умерената топлина и умерениот студ. Ова покажува колку е важно јавните здравствени политики и планови да ги земат предвид умерените температурни опсези бидејќи тие се почести од екстремните температури и предизвикуваат поголем дел од вкупните повреди на работниците.

Превентивните мерки кои можат да се вклучат во јавните здравствени политики вклучуваат ограничување на работата за време на најстудените и најжешките часови, земање паузи за одмор, обезбедување соодветна хидратација и носење соодветна работна облека.


Споделете со пријателите!