Споделете со пријателите!

Препраки за тоа како да се заштитите од тековните топлотни бранови
Секоја година високите температури влијаат негативно на здравјето на луѓето во смисла ја влошуваат состојбата кај лицата кои страдаат од кардиоваскуларни болести, респираторни болести, ментални нарушувања. Тоа доведува до зголемување на стапката на морталитет во летните месеци кај вулнерабилните групи на населението, а тоа се
старите лица, хронично болни лица, доенчиња и работници на отворено. Но, можат да се јават и акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем и други. 

Сите овие негативни ефекти се превентабилни, односно можеме да ги спречиме ако се придржуваме кон следните препораки:

Како да се однесуваме при високи температури – топло време?

За време на најтоплиот период во денот (од 10 до 17ч.) избегнувајте напорна физичка активност, вклучувајќи и спорт и рекреативни активности. Неопходните работи завршувајте ги до 10ч или после 17ч….

Превземено од: Институт за јавно здравје на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!