Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 30 јули 2015
Повеќе од 2400 осигуреници имаат искористено Специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување со решение на Фондот за здравствено осигурување на Македонија Директорите на Фондот за здравствено осигурување, д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани во рамките на денешната работна посета на подрачната служба на Фондот во Гевгелија ја посетија бањата – Негорски Бањи, каде што осигурениците на Фондот за здравствено осигурување можат да ги користат следниве здравствени услуги:

  • Специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување со решение од Фондот;
  • Медицинска рехабилитација во амбулантски и болнички услови со упат од избран лекар, односно специјалист/субспецијалист.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!