poteshkotii-uchenje-razbiranje-kaj-decata_image
Споделете со пријателите!

Кај некои деца може да се појават повеќе од едно нарушување на способноста за учење
За многу деца коишто имаат нарушувања поврзани со способноста за учење вообичаено се случува да покажуваат знаци за истите подолго време пред да бидат дијагностицирани. Ова може да влијае на детската самодоверба и мотивација. Како навремено да ги препознаете знаците кои би можеле да бидат поврзани со нарушувања поврзани со способноста за учење и што можете да направите за да му помогнете на вашето дете?

Кои се вообичаените типови на нарушувања поврзани со способноста за учење?

„Раната интервенција е од суштинско значење бидејќи колку се подоцна откриени нарушувањата, истите можат да бидат потешки за пребродување.“

Пореметувањата коишто се поврзуваат со способноста за учење кај децата влијаат на способноста на детето да стекне и да користи академски вештини, како што се читање и пресметување. Овие нарушувања не се слични на менталните или физичките пречки и тие не ја одразуваат детската интелигенција. Наспроти тоа, овие нарушувања влијаат врз способноста на детето да ја заврши задачата или да користи одредени вештини, особено во училиште. Кај некои деца може да се појават повеќе од едно нарушување на способноста за учење кои може да бидат:

Дислексија

Дислексијата е нарушување кое се карактеризира со потешкотии при читање, правопис и присетување на познати зборови.

Дискалкулија

Дискалкулијата е нарушување поврзано со математичките концепти. Симптомите за ова нарушување вклучуваат тешкотии при решавање на дури и едноставни математички проблеми.

Дисграфија

Дисграфијата е нарушување во учењето кое се карактеризира со тешкотии со ракописот, правописот, како и истовремено размислување и пишување.

Што ги предизвикува нарушувања поврзани со способноста за учење?

Фактори кои можат да влијаат врз развојот на нарушувањата на способноста за учење вклучуваат:

Генетика

Некои нарушувања, како што оние поврзани со читањето и математиката може да се наследни.

Прочитајте:  Симнување од тронот - Како ја изразуваат љубомората првите деца

Здравствени состојби

Слабото растење на матката (тешка интраутерина рестрикција на растот), изложеноста на алкохол или лекови пред да се роди детето и многу ниска родилна тежина се фактори на ризик кои се поврзани со нарушувањата на способноста за учење. Повредите на главата, исто така, може да играат улога во развојот на истите.

Кои се знаците за нарушувања поврзани со способноста за учење?

Идентификувањето на знаците и симптомите коишто може да бидат поврзани со нарушувањата на способноста за учење може да биде тешко. Некои од нив коишто може да навестат дека детето би можело да се соочува со проблем се:

  • Има тешкотии во разбирањето и следењето на инструкциите;
  • Има проблеми со сеќавањето на она што некој му го кажал;
  • Нема координација во одењето, спортувањето или други вештини како што е држењето молив;
  • Има тешкотии во разбирањето на концептот на времето;
  • Се спротивставува на домашните задачи или на активности кои вклучуваат читање, пишување или математика или постојано не може да ги заврши домашните задачи без значителна помош.

Раната интервенција е од суштинско значење бидејќи колку се подоцна откриени, со нарушувањата на способноста за учење можат да бидат потешки за пребродување.

Ако вие или наставникот на вашето дете сметате дека детето покажува некакви значи дека може да потешкотии, земете предвид дека треба да се консултирате со психолог или специјалист за учење кои ќе разговараат со вас и вашето дете за да го утврдат проблемот. Во многу случаи, потребна е понатамошна проценка за да се постави дијагноза. Имајте на ум дека некои деца се природно побавни ученици и можеби ќе треба време да развијат вештини за читање, пишување и математика. Други, пак, може да страдаат од нарушување коешто влијае на нивната способност за учење.


Споделете со пријателите!