Споделете со пријателите!

Правото на ин витро е една од програмите на Фондот кој е со висок приоритет
Нашата цел е да им излеземе во пресрет на сите барања на осигурениците кои сакаат да имаат деца, а имаат потешкотии да го остварат тоа. Визијата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се задоволни осигуреници.

Постапката за ин витро како право, за прв пат е овозможена на товар на Фонд во 2008 година, по пат на рефундација на средства, а од 2010 година, осигурениците по одобрување од Фондот, добиваат ваучери. Осигурените лица имаат право на сопствен избор во која здравствена установа сакаат да прават ин витро, од листата на установи со кои имаме склучено договор. Со задоволство можеме да информираме дека од година на година се зголемува бројот на барања за ин витро, а од април 2015 започнавме и со електронско поднесување на барање преку матичните гинеколози. Паровите имаат право на три обиди за прво и три обиди за второ дете. Цената на интервенцијата изнесува 80.000 денари, а пациентот партиципира само со 6.000 денари.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!