Споделете со пријателите!

Соопштение за јавноста: 17 септември 2015
При вчерашната посета на подрачната служба во Струга, директорите Д-р Сашо Стефаноски и Орхан Рамадани информираа дека се отворени четири нови аптекарски станици и една нова подвижна аптека. Новите 5 субјекти значат полесна достапност до лекови за 23.000 граѓани.

Новите пет аптекарски субјекти се во следниве населени места:

  1. Село Ливада, Струга;
  2. Село Буково, Битола;
  3. Село Слатино, Теарце, Тетово;
  4. Село Морани, Студеничани; и
  5. Една подвижна аптека во Валандово.

Превземено од: Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија

Прочитајте повеќе»


Споделете со пријателите!