otsega-transrodovosta-nema-se-smeta-za-mentalno-narushuvanje_image
Споделете со пријателите!

Трансродовоста е тргната од листата на ментални нарушувања и истата е дефинирана како состојба поврзана со сексуалното здравје.
Според новата категоризација на болестите од страна на Светската здравствена организација, трансродовите лица кои себеси се идентификуваат како спротивен пол на оној со којшто биле родени повеќе нема да се сметаат за ментално болни.

Имено, Светската здравствена организација издаде ново издание од дијагностичкиот прирачник „Меѓународна класификација на болестите (МКБ)“ – МКБ-11. Во новото издание на водичот којшто опфаќа 55.000 типови болести, повреди и причини за смрт, трансродовоста е тргната од листата на ментални нарушувања и истата е дефинирана како состојба поврзана со сексуалното здравје.

Новиот дијагностички прирачник сè уште чека на одобрување од земјите-членки на Обединетите Нации бидејќи официјално ќе биде презентиран на Светското здравствено собрание во мај 2019 година.

Во него таканаречената „трансродовост“ е категоризирана под „состојби поврзани со сексуалното здравје“, наместо под „ментални, бихевиорални и невроразвојни нарушувања“.

СЗО вели дека трансродовоста се карактеризира како „постојана некомпатибилност помеѓу полот којшто го добива и го искусува еден поединец“.

„Очекуваме ре-категоризацијата да ја намали стигмата“, истакна Лале Сај, координатор на Одделот за репродуктивно здравје и истражување на СЗО.

Неколку нови поглавја се појавуваат во првото ажурирање на дијагностичкиот прирачник „Меѓународна класификација на болестите (МКБ)“ на СЗО од 1990-те, вклучувајќи го и оној за сексуалното здравје.  

„Сметаме дека овие промени ќе ја намалат стигмата и ќе помогнат за подобро прифаќање на овие лица во општеството“, вели Сај, додавајќи дека со оглед на тоа што водичот е признаен и користен од медицински лица и осигурители, тргнувањето на трансродовоста од категоријата на ментални нарушувања може да го зголеми пристапот до здравството на овие лица.

Водичот, доколку биде усвоен од земјите-членки за време на Светското здравствено собрание во Женева ќе стапи на сила од 1 јануари 2022 година.

Неколку земји, вклучувајќи ги Франција и Данска, веќе презедоа чекори за отстранување на трансродовоста од групата на ментални болести и рекласификација на истата.

Прочитајте:  Бесплатни офталмолошки прегледи по повод Светскиот ден на видот

Сај смета дека оваа одлука е резултат на долгогодишна дискусија меѓу експертите и дека истата ќе наиде на одобрување од земјите-членки и покрај широкораспространетото неприфаќање на трансродовите лица во многу делови од светот.

Последниот прирачник на СЗО, исто така, има ново поглавје за традиционалната медицина, којашто претходно воопшто не била спомената и покрај тоа што се користи од страна на милиони луѓе ширум светот. Во него, исто така, е вклучено играњето видео-игри како состојба којашто може да биде зависна на ист начин како и кокаинот.


Споделете со пријателите!