Денес позната како сексуално пренослива болест (СПБ) која се пренесува по пат на сексуален контакт и тоа при вагинален, орален и анален однос. Некои од овие инфекции или болести може да се пренесат и преку употреба на интравенозна игла за дрога, како и преку породување и доење.