Најчесто заболување на простатата кај мажите, кои што се постари од 50 години е БХП. Ризикот од заболување се зголемува со возраста. Лекувањето може да биде со медикаментозна терапија и хируршко.