Сипаници, заразна болест која ја предизвикуваат два вида вируси на вариола наречени Variola vera major или голема сипаница и Variola vera minor или мала сипаница. Големата сипаница е поопасна и предизвикува смрт кај 20-40% од заразените, а кај преживеаните често остава трајни лузни или слепило. Малата сипаница е поблаг облик што го пренесува вирусот варичела-зостер.